Innkobling av vann og avløp i Lonnen

I Vibäck ved siden av Lonnen, som er en del av Göta elven i Värmland gjøres store investeringer i nybygg. Flere nye eiendommer er under bygging. De kommunale hovedledningene ligger i sjøen, og derfor kobler de fleste av de nye eiendommene seg direkte på i sjøen. SEA Sjø- Entreprise & Anlegg har fått oppdraget med å etablere en slik tilkobling på hovedledningene til en eiendom som tidligere hadde vann fra egen brønn. Eiendommen ble samtidig koblet til det kommunale avløpsnettet. Prosjektet har inkludert følgende moment:

  • Sveising av PE-rør
  • Montering av betongvekter
  • Stenging av ledningsnettet og tilkobling av nye ledninger 
  • Tilkobling av nye ledninger til ledning i grøft på landsiden
  • Desinfisering av ny vannledning
  • Igangkjøring av nye ledninger
  • Inspeksjon og dokumentasjon av nye ledninger

 

  • Kontaktskjema
    Kontakt oss for råd eller et uforpliktende tilbud.

Følg oss gjerne på sosiale medier.