Bedriftspolicy

SEA-Marine – Sjø- Entreprise & Anlegg AS er en landsdekkende aktør innen marin infrastruktur. For oss er det viktig å tilby kvalifiserte tjenester og produkter innenfor forretningsområdene våre på en bærekraftig måte, med minst mulig innvirkning på både det ytre miljø og helsen til våre ansatte, samt til konkurransedyktige priser.

I vårt daglige arbeid skal vi:

  • Oppfylle kravene som myndigheter, kunder og andre relevante interessenter stiller til oss.
  • Kontinuerlig forbedre rutinene og arbeidsmetodene våre.
  • Arbeide for å gjøre våre ansatte involvert i dette arbeidet. Denne policyen dekker både vårt kvalitets-, miljø- og arbeidsmiljøarbeid.

Kvalitet

Kundeforhold og kundetilfredshet er noe vi i SEA-Marine verdsetter høyt. For å imøtekomme kundenes behov er vi fleksible, responsive og innovative uten å ofre kvaliteten på de utførte tjenestene. Dette sikres blant annet gjennom dokumenterte kvalitetskontroller på utført arbeid. SEA-Marine skal være forbundet med kvalitet og service av høyeste klasse!

Miljø

Tjenestene og entreprisene vi utfører skal være til nytte for mennesker og miljø i et lengre perspektiv. Vi skal forhindre forurensning og bidra til bærekraftig utvikling, der miljøet og ressursene som eksisterer i dag er beskyttet og utnyttet.  Vi vil arbeide for en kontinuerlig forbedring og minimering av miljøbelastningen fra driften vår ved å bruke naturressurser, energi og materialer effektivt.

Arbeidsmiljø

Det daglige arbeidet vårt inkluderer å beskytte våre ansatte mot fysisk og psykisk sykdom ved å eliminere farer og redusere arbeidsmiljørisikoer, samt gi trygge og sunne arbeidsforhold.

Målet vårt er at personalet skal trives på arbeidsplassen vår. Våre ansatte er den viktigste nøkkelen for at vi skal nå våre forretningsmessige mål. Det handler om menneskene.

Link til ISO sertifikat