Prosjekt

Sjøledninger i Karlskoga

Karlskoga i Örebro län investerer aktivt i vann- og avløpsnettet. Kommunen utfører kontinuerlig vedlikeholds- og reparasjonsarbeid samt en utvidelse av distribusjonsnettet for å møte samfunnets behov. Kommunen har allerede et

Les mer »

Sjøarbeid ved Tottnäsbron

Tottnäsbron, som er den eneste landforbindelsen til Oxnö, har nådd sin tekniske levetid. Omfattende renoverings- og oppgraderingsarbeid er påbegynt og vil bli utført i løpet av høsten 2021 og våren

Les mer »