Reparasjonsarbeid Dammbygning Hängbrunnen

SEA Sjø- Entreprise & Anlegg har fått oppdraget med å utføre reparasjonsarbeider på Hängbrunnens Dammbygning. Oppdraget er tildelt etter offentlig anskaffelse for byggherren Ronneby Miljö & Teknik AB. Reparasjonsarbeidet vil bli utført i 2021 og inkluderer:

  • Utskifting av rammeverk og luker
  • Forberedelse for hydraulisk drift av luker
  • Inspeksjon og kjerneboring av betongkonstruksjon over og under vann

 

  • Kontaktskjema
    Kontakt oss for råd eller et uforpliktende tilbud.

Følg oss gjerne på sosiale medier.