Sjøarbeid ved Tottnäsbron

Tottnäsbron, som er den eneste landforbindelsen til Oxnö, har nådd sin tekniske levetid. Omfattende renoverings- og oppgraderingsarbeid er påbegynt og vil bli utført i løpet av høsten 2021 og våren 2022. Byggherre er Trafikverket og hovedentreprenør er Bro Underhåll & Service AB. Under kontraktsutførelsen er det lagt ut en pontongbru parallelt med Tottnäsbron for å holde veiforbindelsen til og fra Oxnö åpen. SEA har fått i oppdrag å utføre et antall trinn i etableringen av den midlertidige broforbindelsen. Deriblant:
  • Produksjon og installasjon av siltgardiner for grunnarbeidet med de to landkarene.
  • Produksjon og installasjon av et bobleanlegg inntil flytebroen for å holde vannet isfritt.
  • Skjæring av spunt for landkar med Oxy-Arc.
  • Skjæring av stålpæler til landkar med UV vinkelsliper.
  • Sveising av pæleplater og ytre del av stålramme i KKR mot peler for betongfundamenter for landkar.
  • UV-inspeksjon av eksisterende kabler til broen.
  • Sjøtransport og utsetting av sjømerker for stenging av farled.
  • Kontaktskjema
    Kontakt oss for råd eller et uforpliktende tilbud.

Følg oss gjerne på sosiale medier.