Våre tjenester

Boblegardin

En boblegardin består av et perforert rør med betonglodd som komprimert luft presses gjennom. De små luftboblene stiger og dekomprimeres i vannsøylen. Denne bevegelsen akselererer helt opp til overflaten og bryter effektivt lydbølger under vann.

SEA-Marine leverer projektspesifikke boblegardiner for prosjekt i hav og innsjøer. Boblegardiner er i dag en vanlig løsning for håndtering av støyende arbeid under vann, men brukes også som en beskyttende barriere for spredning av grumsete sedimenter.

Boblegardiner brukes hovedsakelig til:

  • Lydbølgedemping under kraftig støygenererende arbeid, for eksempel sprengning, spunting og pelejobber.
  • Beskyttelsesbarriere for spredning av bunnpartikler, for eksempel ved mudringsarbeid.
  • Isfrie havner og marinaer.
  • Kontaktskjema
    Kontakt oss for råd eller et uforpliktende tilbud.

Følg oss gjerne på sosiale medier.